Råd om vård och kontaktuppgifter

Hitta mottagningar, läs om sjukdomar och behandlingar samt logga in till e-tjänsterna. 

Vaccinspruta ges i en arm.

Vaccination mot covid-19

Nu kan du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccinering mot covid-19. Har du frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se finns faktagranskad och säker information.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Region Värmland är en av Värmlands största arbetsgivare. Vi har cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för en livskvalitet i världsklass.

Skog och texten Värmlandsstrategin 2040.

Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.

Ord som respresenterar en demokrati

Demokratin 100 år

Sveriges demokrati fyller 100 år och det vill vi fira i hela Värmland. Tillsammans lyfter vi demokratifrågor genom samtal, digitala seminarier, workshops och andra aktiviteter.

Region Värmlands folkhögskolor

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av våra folkhögskolor.

Kvinna tittar på telefon

Nya telefonnummer

Vid telefonkontakt med Region Värmland ska 010-telefonnummer användas. Tidigare telefonnummer är stängda.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Alla som är 80 år eller äldre erbjuds nu vaccination mot säsongsinfluensa samtidigt som en tredje påfyllnadsdos mot covid-19

För att förbättra skyddet mot covid-19 erbjuds de som är 80 år eller äldre att boka tid för en tredje påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Vid samma tillfälle erbjuds också vaccin mot säsongsinfluensan. Tidsbokningen öppnar idag onsdag den 20 oktober.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat om beslut om årets delårsrapport.

Värmlands bokfestival blir åter en mötesplats på Nöjesfabriken

Den 19-20 november öppnar Nöjesfabriken åter dörrarna till Värmlands bokfestival. Som arrangör är Region Värmland glad över att åter kunna erbjuda en bokfestival på plats i Nöjesfabrikens lokaler i Karlstad.

Vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år

Efter höstlovet startar vaccinationen mot covid-19 för barn 12 år eller äldre som är folkbokförda i Värmland. Vaccinationen är gratis och kommer att ges i skolan. På fredag får alla berörda barn ett brev hemskickat med information om hur vaccinationen går till.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutades bland annat om att utreda möjligheten att införa Min barnmorska och att ta fram förslag för att öka tillgängligheten till Region Värmlands digitala vårdcentral.

Mikael Vallström om det samtida svenska klassamhället

Hur ser det samtida svenska klassamhället ut? Vilken inverkan har det på demokratin och vad behövs för att fler röster ska bli hörda i det offentliga samtalet?

Läs med mig som är liten!

Hur kan högläsning, i dialog mellan vuxen och barn, ge en vidgad upplevelse av bilderboken samt skapa gemenskap och trygg samvaro? Välkommen till en kunskapsdag om små barns språkutveckling.

Nazem Tahvilzadeh om att utveckla arenor för demokratin

Hur fungerar våra offentliga rum och arenor för demokratin? Hur kan befintliga rum stärkas och hur skapar vi nya? I den här föreläsningen problematiseras vanliga politiska insatser för att stärka demokratin så som medborgardialoger, folkbildning och samverkansprojekt för civilsamhället.

Ung & trans 2021

För tredje gången och andra året i rad anordnas Ung & trans, en temahelg för unga transpersoner och vuxna närstående.

Ung & trans 2021

För tredje gången och andra året i rad anordnas Ung & trans, en temahelg för unga transpersoner och vuxna närstående.

Ångestpodden kommer till Arvika!

Föreläsningarna finansieras av Region Värmlands stimulansmedel för suicidprevention.

Lena Hallengren gör ett digitalt besök i Värmland

Lena Hallengren ett digitalt verksamhetbesök i Region Värmland och Karlstad kommun.... Möte med representanter från Karlstad kommun och Region Värmland för samtal om arbetet med vaccinationstäckningen i äldreomsorg och hemtjänst.

Stadsbyggnadsnämndens beslut – Detaljplan för resecentrum antagen

Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av sjukhuset Region Värmland söker ett tidsbegränsat bygglov för att göra en

Lena Hallengren gör ett digitalt besök i Värmland

Lena Hallengren ett digitalt verksamhetbesök i Region Värmland och Karlstad kommun. Ministern kommer att delta... Möte med representanter från Karlstad kommun och Region Värmland för samtal om arbetet med vaccinationstäckningen i äldreomsorg och hemtjänst.

Nu ska 600 barn i Säffle vaccineras

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i åldern 12-15 år vaccineras och Region Värmland har därför skickat brev till alla berörda vårdnadshavare...Det kommer hit tre sköterskor från Region Värmland som kan vaccinera 30 elever i timmen.